Kosten ISO 9001 certificering invoeren - ISOMANAGEMENT

Kosten ISO 9001 certificering snel en praktisch invoeren

ISO certificering
NEN-EN-ISO-9001 certificering en de ISO certificatie volgens de ISO 9001:2015 kwaliteitsnorm kan eenvoudig, heel praktisch en zo nodig snel en tegelijk heel professioneel, worden ingevoerd.
"ISOMANAGEMENT" zet het gehele kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001 standaard voor u op. 
Dus wij doen het werk voor u, zoals het beschrijven van de processen in procedures en het opzetten van het ISO 9001 kwaliteitshandboek met het ISO 9001 kwaliteitsbeleid. Logisch, wij hebben 40 jaar ervaring in het bouwen, ISO 9001  kwaliteitsmanagement systeem certificaat aanvragen en laten certificeren van deze ISO 9001 managementsystemen voor kwaliteitszorg, kwaliteitsborging en klanttevredenheid.
Dus voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke zaken u allemaal moet voldoen voor de ISO 9001 norm. Ook de kosten van NEN-EN ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering invoeren zijn op deze manier lager dan u verwacht.

Voor een organisatie van 20 medewerkers is uw ISO 9001 kwaliteitssysteem dan in 5 dagen gereed volgens de actuele ISO norm (NEN-EN ISO 9001:2015).
Bij 50 tot 100 medewerkers is het ISO 9001 kwaliteitsmanagement systeem in ca. twee weken gereed voor het ISO 9001 certificeringsonderzoek. Ook ISO 14001 norm voor milieuzorg, de ISO 27001 norm informatieveiligheid en VCA kunnen we voor u implementeren.


Hoe doen we dat?

Wij doen dit: Wij zetten het ISO 9001 kwaliteitssysteem bij u op, op basis van interviews met u en uw medewerkers. Dus wij doen het werk voor u ! 

Procesbeschrijvingen voor ISO 9001 certificering

Wij beschrijven de processen in procedures en stellen het ISO 9001 kwaliteitshandboek op met daarin onder andere:

 • Een duidelijk overzicht van de opbouw van uw ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem;
 • het NEN-EN ISO 9001:2015 kwaliteitsbeleid en het toepassingsgebied;
 • het managementbeleid m.b.t. kwaliteit betrouwbaarheid en de manier van leiding geven;
 • de planning m.b.t. kansen en risico’s voor kwaliteit, organsatie en belanghebbenden;
 • een overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • een overzicht van de ISO 9001 procedures (afwijkingen, directiebeoordeling);
 • een overzicht van uw werkprocessen in het kwaliteitssysteem;
 • een overzicht van de ondersteunende processen; en
 • alle verdere, door de ISO 9001 kwaliteitsnorm gevraagde, systeem informatie.


Uitvoeren van acties

Daarnaast voeren we samen een aantal acties met u uit, die gevraagd worden voor de ISO 9001 kwaliteitssysteemcertificering en gecontroleerd zullen worden door de externe ISO 9001 certificeerder, tijdens de ISO 9001 kwaliteitssysteem certificatie zoals:
-        opstellen kwaliteitsdoelstellingen;
-        context analyse;
-        stakeholder analyse; 
-        en andere acties die we tegenkomen.
 
Dat is veel. Duurt dat lang?

Welnee! Onze ervaren adviseurs, die dagelijks bezig zijn met de ISO 9001:2015, zorgen er in een vlot tempo (en dus lage kosten) voor, dat alle door de ISO 9001:2015 norm geëiste certificeringsvoorwaarden worden ingevuld.
Dit duurt slechts enkele dagen EN .....
 
..wij zorgen er voor dat dit ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem bij u past alsof u het zelf had bedacht.

Conclusie:

Voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke norm-eisen u allemaal moet voldoen voor de NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering norm.

Voor een mondelinge uitleg waar u direct alle antwoorden krijgt of voor een offerte voor de investeringskosten gaat u naar >>  INFORMATIEF GESPREK EN / OF INFO OF DIRECT EEN OFFERTE VOOR DE ISO 9001 INVOERINGSKOSTEN.


Zekerheid ISO 9001 certificering

De waarde van ISO 9001 certificatie

De waarde van een ISO 9001 certificering norm of keurmerk in de praktijk en het belang van deze ISO 9001 certificering eisen en richtlijnen zijn duidelijk:

Het ISO 9001 certificaat voor kwaliteitsmanagementsystemen:

 • geeft vertrouwen en zekerheid aan afnemers;
 • het verhoogt het niveau en capaciteiten van de organisatie
 • het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem zorgt voor meer structuur;
 • het managementsysteem leidt tot meer klanttevredenheid;
 • zorgt voor continue kwaliteitsverbetering in de hoedanigheid van meer efficiency en minder fouten; en
 • het ISO 9001 kwaliteitscertificaat laat zien dat uw organisatie efficiënt is een verzekering en dat u uw processen beheerst.

Kosten NEN-EN ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem versus opbrengsten

De kosten van de invoering van de 9001 kwaliteitsmanagement norm, de kosten van de certificatie volgens deze ISO 9001 standaard en de her-certificering van het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie zijn dan ook relatief laag. Deze ISO 9001 kwaliteitssysteem kosten zijn zeker laag vergeleken met de financiële voordelen die het invoeren van de ISO 9001 norm oplevert: een verbetering van processen, organisatie en klanttevredenheid.

Het NEN-EN ISO 9001:2015 certificeringstraject

Meer informatie over het ISO 9001 certificeringstraject?

Verdere uitleg over ISO 9001 certificeren, de geldigheid van het ISO 9001 certificaat, ISO 9001 certificatie, ISO 9001 certificatie-instellingen, accreditatie en het invoeren van de ISO 9001 certificering norm voor kwaliteitssystemen in uw organisatie, krijgt u van ons op de manier zoals u die wenst: via telefoon, een offerte met informatie, of een vrijblijvend bezoek aan uw bedrijf. 


Een greep uit de ISO 9001 certificering kosten en informatie die wij u zo kunnen vertellen:

 • Alles over de implementatie van het hele ISO 9001 certificeringstraject; van de offerte tot en met de ISO 9001 certificatie;
 • informatie over de verschillende manieren van certificeren; ISO 9001 certificeerders, geaccrediteerde certificerende instellingen, kosten, tarieven en contracten met geaccrediteerde en niet geaccrediteerde ISO 9001 certificerende instellingen;
 • het voldoen aan de eisen van de ISO certificatie normen, welke eisen zijn dat;
 • ISO 9001 kwaliteitscertificatie-audits en auditoren; wat kunt u verwachten, welke eisen worden beoordeeld, wat zijn de te verwachten uitgaven voor certificatiekosten;
 • de gemiddelde kosten van het ISO 9001 certificatieonderzoek uitgevoerd in fase 1 en fase 2 door een CI (ISO certificatie-instituut) en de kosten en de waarde van het ISO 9001 kwaliteitscertificaat; en
 • welk ISO 9001 certificeringsbureau voor kwaliteitssystemen u moet kiezen:
  wij adviseren u ook bij de keuze van uw ISO 9001 certificatie-instituut. ISO 9001 certificatie-instellingen zoals DNV, Bureau Veritas, Lloyd's, Dekra en KIWA hebben elk hun sterke en zwakke punten.

Wat kost NEN ISO 9001:2015 certificering?

De ISO 9001 kwaliteitssysteem opbouw en certificering kosten zijn te verdelen in:

 • invoeringskosten (advieskosten);
 • certificatiekosten; en
 • onderhoudskosten

Voor de kosten voor invoering van ISO 9001 certificering kunt  u HIER een offerte opvragen.

Kosten ISO 9001 certificering invoering; dat valt mee!

De kosten voor de certificering van de 9001 zijn de advieskosten die u investeert om de ISO eisen in te voeren. Deze ISO 9001 advieskosten zijn een minder grote investering dan u had verwacht.

De invoeringskosten voor ISO 9001 certificering voor uw organisatie

De financiële kosten bedragen voor een handelsorganisatie van 1 (ZZP) tot 15 werknemers (MKB) ca. 1700,- tot 4100,- euro.
De kosten / investeringen voor een organisatie van 50 fte bedragen vanaf ca.  6600,- euro. 
Meer bedragen, kosten in tijd en geld, prijsindicaties en invoeringskosten of een offerte vraagt u hier op >> 
Kosten ISO 9001 certificering invoeren.

Invoeringskosten ISO 14001, ISO 45001 of ISO 27001 certificering

De invoeringskosten van ISO 27001 certificering, de kosten voor ISO 14001 certificering en de kosten voor ISO 45001 certificering zijn minder makkelijk in te schatten. Voor een kostenberekening voor het ISO 14001, ISO 45001 of ISO 27001 certificeringsadvies is hier meer informatie nodig via een telefonisch gesprek of een kort bezoek aan uw organisatie.

Kosten ISO 9001 certificering in tijd

De totale kosten in tijd blijven voor u altijd beperkt.
Voor een organisatie van 20 medewerkers is uw ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem in 5 dagen gereed voor de ISO 9001 certificatie-audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers kost het opzetten van het management systeem ca. twee weken.

Kosten ISO 9001 certificering / certificatie

Naast de kosten voor de invoering van de ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem certificatie norm zijn er de kosten voor de certificatie-audit en hercertificatie-audit door de ISO 9001 certificatie-instelling. De kosten voor de certificering van uw organisatie, die de ISO 9001 geaccrediteerde certificeerder of het ISO certificatie-instituut berekent, zijn afhankelijk van veel factoren. Ook de certificaatkosten na de externe audit zijn bij de gekwalificeerde "ISO 900 certification - agencies" nogal verschillend. De certificerende instellingen moeten wel gekwalificeerd zijn voor de ISO 9001, ofwel: voldoen aan de eisen voor accreditatie opgesteld door de RvA (Raad van Accreditatie).

Wij hebben goede relaties met meerdere geaccrediteerde ISO 9001 certificerings-instellingen waardoor we een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor de kosten van de ISO 9001 certificatie audits van het kwaliteitsmanagementsysteem en de kosten van het ISO 9001 certificaat.
Voor meer info over de ISO 9001 certificatie audit kosten, gaat u naar >> 
kosten voor de externe certificatie audit voor een ISO 9001 kwaliteitssysteem.

De kosten in tijdsbesteding voor de ISO 9001 certificatie-audit door het certificatie-instituut bedragen circa 2 a 3 dagen.

Offerte invoeringskosten ISO 9001 certificeringstraject

Een offerte voor de financiële invoeringskosten van het NEN-EN-ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificeringstraject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op:
>> 
Offerte en kostenberekening ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering.

Wilt u direct weten wat het totale kostenplaatje is, in tijd en geld, om het ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem (of een andere ISO norm) in te voeren in uw organisatie? 

Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek of een gratis inventarisatie met:

Annelies de Jong: 06 838 976 91
Kees Kraaijeveld jr 06 150 057 41