Kosten ISO certificering invoeren - ISOMANAGEMENT

Kosten ISO certificering snel en praktisch invoeren

ISO certificering
NEN-EN-ISO-9001 certificering en certificatie volgens de ISO 9001:2015 norm kan eenvoudig, heel praktisch en zo nodig snel en tegelijk heel professioneel, worden ingevoerd.
"ISOMANAGEMENT" zet het gehele (ISO 9001) kwaliteitsmanagementsysteem voor u op. 
Dus wij doen het werk voor u zoals het beschrijven van de processen in procedures en het opzetten van het ISO 9001 kwaliteitshandboek met het kwaliteitsbeleid. Logisch, wij hebben 40 jaar ervaring in het bouwen, ISO certificaat aanvragen en laten certificeren van ISO 9001 management systemen voor kwaliteitsborging en klanttevredenheid.
Dus voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke zaken u allemaal moet voldoen voor de ISO 9001 norm. Ook de kosten zijn op deze manier lager dan u verwacht.

Voor een organisatie van 20 medewerkers is uw ISO 9001 kwaliteitssysteem dan in 5 dagen gereed voor de actuele ISO norm (NEN-EN ISO 9001:2015) certificatie-audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers is het ISO 9001 kwaliteitsmanagement systeem in ca. twee weken gereed voor het certificeringsonderzoek. Ook ISO 14001, ISO 27001 en VCA kunnen we voor u implementeren


Hoe doen we dat?

Wij doen dit: Wij zetten het ISO 9001 kwaliteitssysteem bij u op, op basis van interviews met u en uw medewerkers. Dus wij doen het werk voor u ! 

Procesbeschrijvingen voor ISO certificering

Wij beschrijven de processen in procedures en stellen het ISO 9001 kwaliteitshandboek op met daarin onder andere:
-        Een duidelijk overzicht van de opbouw van uw ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem;
-        het ISO 9001 kwaliteitsbeleid en het toepassingsgebied;
-        het managementbeleid en de manier van leiding geven;
-        de planning m.b.t. kansen en risico’s;
-        een overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
-        een overzicht van de ISO 9001 procedures (afwijkingen, directiebeoordeling);
-        een overzicht van uw werkprocessen; en
-        een overzicht van de ondersteunende processen.


Uitvoeren van acties

Daarnaast voeren we samen een aantal acties met u uit, die gevraagd worden voor de ISO 9001 kwaliteitssysteemcertificering en gecontroleerd zullen worden door de externe ISO 9001 certificeerder, tijdens de ISO 9001 certificatie zoals:
-        kwaliteitsdoelstellingen;
-        context analyse;
-        stakeholder analyse; 
-        en andere acties die we tegenkomen.
 
Dat is veel. Duurt dat lang?

Welnee! Onze ervaren adviseurs, die dagelijks bezig zijn met de ISO 9001:2015, zorgen er in een vlot tempo (en dus lage kosten) voor, dat alle door de ISO 9001:2015 norm geëiste certificeringsvoorwaarden worden ingevuld.
Dit duurt slechts enkele dagen EN .....
 
..wij zorgen er voor dat dit managementsysteem bij u past alsof u het zelf had bedacht.

Conclusie:

Voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke normeisen u allemaal moet voldoen voor de NEN-EN-ISO 9001:2015 certificeringnorm.

Voor een mondelinge uitleg waar u direct alle antwoorden krijgt of voor een offerte voor de investeringsskosten gaat u naar >>  INFORMATIEF GESPREK EN / OF INFO OF DIRECT EEN OFFERTE VOOR DE INVOERINGSKOSTEN.


Zekerheid ISO certificering

De waarde van ISO 9001 certificatie

De waarde van een ISO 9001 certificering norm of keurmerk in de praktijk en het belang van deze ISO 9001 eisen en richtlijnen zijn duidelijk:

Het ISO 9001 certificaat voor kwaliteitsmanagementsystemen:

 • geeft vertrouwen en zekerheid aan afnemers;
 • ISO 9001 zorgt voor meer structuur;
 • het managementsysteem leidt tot meer klanttevredenheid;
 • zorgt voor continue verbetering in de vorm van meer efficiency en minder fouten; en
 • het ISO 9001 certificaat laat zien dat uw organisatie efficiënt en werkt en dat u uw processen beheerst.

Kosten ISO 9001 versus opbrengsten

De kosten van de invoering van de 9001 norm, de kosten van de certificatie volgens de ISO 9001 standaard en de her-certificering van het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie zijn dan ook relatief laag. Deze ISO 9001 kwaliteitssysteem kosten zijn zeker laag vergeleken met de financiële voordelen die het invoeren van de ISO 9001 norm oplevert: een verbetering van processen, organisatie en klanttevredenheid.

Het ISO 9001 certificeringstraject

Meer informatie over het ISO 9001 certificeringstraject?

Verdere uitleg over ISO 9001 certificeren, de geldigheid van het ISO 9001 certificaat, ISO 9001 certificatie, ISO 9001 certificatie-instellingen, accreditatie en het invoeren van de ISO 9001 certificering norm voor kwaliteitssystemen in uw organisatie, krijgt u van ons op de manier zoals u die wenst: via telefoon, een offerte met informatie, of een vrijblijvend bezoek aan uw bedrijf. 


Een greep uit de ISO 9001 certificering kosten en informatie die wij u zo kunnen vertellen:

 • Alles over de implementatie van het hele ISO 9001 certificeringstraject; van de offerte tot en met de ISO 9001 certificatie;
 • informatie over de verschillende manieren van certificeren; ISO 9001 certificeerders, geaccrediteerde certificerende instellingen, kosten, tarieven en contracten met geaccrediteerde en niet geaccrediteerde ISo 9001 certificerende instellingen;
 • het voldoen aan de eisen van de ISO certificatie normen, welke eisen zijn dat;
 • ISO 9001 kwaliteitscertificatie-audits en auditoren; wat kunt u verwachten, welke eisen worden beoordeeld, wat zijn de te verwachten uitgaven voor certificatiekosten;
 • de gemiddelde kosten van het ISO 9001 certificatieonderzoek uitgevoerd in fase 1 en fase 2 door een CI (certificatie-instituut) en de kosten en de waarde van het ISO 9001 kwaliteit certificaat; en
 • welk ISO 9001 certificeringsbureau u moet kiezen; wij adviseren u ook bij de keuze van uw ISO 9001 certificatie-instituut. ISO 9001 certificatie-instellingen zoals DNV, Bureau Veritas, Lloyd's, Dekra en KIWA hebben elk hun sterke en zwakke punten.

Wat kost NEN ISO 9001:2015 certificering?

De ISO 9001 certificering kosten zijn te verdelen in:

 • invoeringskosten (advieskosten);
 • certificatiekosten; en
 • onderhoudskosten

Voor de kosten voor invoering van ISO 9001 certificering kunt  u HIER een offerte opvragen.

Kosten ISO 9001 certificering invoering; dat valt mee!

De kosten voor de certificering van de 9001 zijn de advieskosten die u investeert om de ISO eisen in te voeren. Deze ISO 9001 advieskosten zijn een minder grote investering dan u had verwacht.

De invoeringskosten voor ISO 9001 certificering voor uw organisatie

De financiële kosten bedragen voor een handelsorganisatie van 1 (ZZP) tot 15 werknemers (MKB) ca. 1700,- tot 4100,- euro.
De kosten / investeringen voor een organisatie van 50 fte bedragen vanaf ca.  6600,- euro. 
Meer bedragen, kosten in tijd en geld, prijsindicaties en invoeringskosten of een offerte vraagt u hier op >> 
Kosten ISO 9001 certificering invoeren.

Invoeringskosten ISO 14001, ISO 45001 of ISO 27001 certificering

De invoeringskosten van ISO 27001 certificering, de kosten voor ISO 14001 certificering en de kosten voor ISO 45001 certificering zijn minder makkelijk in te schatten. Voor een kostenberekening voor het ISO 14001, ISO 45001 of ISO 27001 certificeringsadvies is hier meer informatie nodig via een telefonisch gesprek of een kort bezoek aan uw organisatie.

Kosten ISO certificering in tijd

De totale kosten in tijd blijven voor u altijd beperkt.
Voor een organisatie van 20 medewerkers is uw ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem in 5 dagen gereed voor de ISO 9001 certificatie-audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers kost het opzetten van het management systeem ca. twee weken.

Kosten ISO 9001 certificering / certificatie

Naast de kosten voor de invoering van de ISO 9001 certificering zijn er de kosten voor de certificatie-audit door de ISO 9001 certificatie-instelling. De kosten voor de certificering van uw organisatie, die de ISO 9001 geaccrediteerde certificeerder of het certificatie-instituut berekent, zijn afhankelijk van veel factoren. Ook de certificaatkosten zijn bij de gekwalificeerde "ISO 900 certification - agencies" nogal verschillend. De certificerende instellingen moeten wel voldoen aan de eisen voor accreditatie opgesteld door de RvA (Raad van Accreditatie).

Wij hebben goede relaties met meerdere geaccrediteerde ISO 9001 certificerings-instellingen waardoor we een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor de kosten van het ISO 9001 certificeringsonderzoek van het kwaliteitssysteem en de kosten van het certificaat.
Voor meer info over de ISO 9001 certificatie kosten gaat u naar >> 
kosten voor de externe certificering audit voor een ISO 9001 kwaliteitssysteem.

De kosten in tijdsbesteding voor de ISO 9001 certificatie-audit door het certificatie-instituut bedragen circa 2 a 3 dagen.

Offerte invoeringskosten ISO 9001 certificeringstraject

Een offerte voor de financiële invoeringskosten van het NEN-EN-ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificeringstraject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op:
>> 
Offerte en kostenberekening ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering.

Wilt u direct weten wat het totale kostenplaatje is, in tijd en geld, om het ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem (of een andere ISO norm) in te voeren in uw organisatie? 

Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek of een gratis inventarisatie met:

Annelies de Jong: 06 838 976 91
Kees Kraaijeveld jr 06 150 057 41