Kosten ISO 9001 certificering

Invoeringskosten MKB ZZP

Kosten en voordelen ISO certificering ZZP en MKB

De invoeringskosten voor ISO 9001 certificering zijn een goede investering voor de ZZP-er en de kleine ondernemer die verder wil.

  • De kwaliteitseisen die de ISO 9001:2015 certificering standaard stelt aan ZZP-bedrijf en MKB-organisatie vormen een goede basis voor continuiteit en winstgevendheid en verbetering van de financiële resultaten van de organisatie.
  • De uitgaven voor de invoering van ISO 9001 certificering in tijd en geld, de ISO 9001 certificatiekosten en de onderhoudskosten van het ISO 9001 gecertificeerde managementsysteem vergen slechts een beperkt financieel budget.
  • De NEN-EN-ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificatienorm voor klanttevredenheid en soms ook de ISO 14001:2015 en / of ISO 27001 certificatie-normen, worden steeds vaker een verplichting vanuit aanbestedingen door de overheid. De kosten voor ISO 9001 certificering zijn hier geen issue omdat voor deze opdrachten de ISO 9001 certificering een voorwaarde is. 

Deze ISO 9001 kosten en voordelen gelden voor zowel ZZP-ers, zelfstandig ondernemers of freelancers, MKB organisaties als grote bedrijven en multinationals. 

Kosten indicatie

De kosten voor een ZZP-bedrijf en kleine MKB-organisaties bedragen vanaf € 1.700,- euro tot € 3.200,= euro voor de complete opzet van het systeem.
Deze kosten zijn onder andere afhankelijk van de complexiteit van de bedrijfsvoering van de ZZP-er of MKB organisatie.
Een gratis inventarisatie voor ISO 9001 certificering en de kostenopgave of offerte voorafgaande aan het invoeren van de ISO 9001:2015 certificering norm is bij ons standaard voor zowel MKB als ZZP-er.
U weet dan ook meteen met welke uitgaven aan advieskosten, certificatiekosten en onderhoudskosten in tijd en geld en met welke eventuele investeringskosten u in uw begroting voor ISO 9001 certificering rekening moet houden.
We inventariseren welke door de ISO 9001 certificatie normeisen gevraagde onderdelen u die al hebt ingevuld. Uit deze inventarisatie voor het ISO 9001 kwaliteitssysteem blijkt dan ook of, en wat, u eventueel nog extra zou moeten investeren in tijd en geld om het ISO 9001 certificaat te verkrijgen.

Kosten beperken

De ISO certificering invoeringskosten (advieskosten) en de kosten voor de ISO 9001 certificatie door een onafhankelijke geaccrediteerde certificatie-instelling zijn door onze praktische invulling beperkt.
Zo zorgen we samen met u voor de verplichte contextanalyse uit de HLS versie van ISO 9001:2015. Verder beschrijven wij de procedures en processen, wij voeren de interne audit uit en we doen samen met u de directiebeoordeling. Wij verzorgen ook het kwaliteitshandboek voor uw organisatie.
Extra kosten of investeringen zijn dan meestal niet nodig.
Wij hebben verder goede contacten met ISO certificeerders en kunnen een reële prijs voor de ISO certificatie audits bedingen. Wij adviseren een certificatieonderzoek door een onafhankelijke geaccrediteerde CI (certificatie-instelling). De stichting Raad van Accreditatie controleert deze ISO certificatie-instituten. Dit is een waarborg voor de onafhankelijkheid van deze certificeerders/

De kosten voor de certificatie blijven ook beperkt door onze samenwerking met ISO certificatie-bureau's. Wanneer onze adviseur aanwezig is bij de ISO certificatieaudit kunnen wij alle lastige vragen meteen beantwoorden.
Naast deze lage kosten levert het ISO 9001 certificaat en de ISO 9001 klanttevredenheid die voor de norm de leidraad is, u meer voordelen dan u had verwacht. Deze voordelen komen tot uiting in het beheersen en verbeteren van uw organisatie en in het verbeteren van uw resultaten.

Kosten offerte

Voor de kosten voor invoering van de ISO 9001 certificering gaat u naar >> kosten ISO 9001 certificering. Naast de kosten kunt u hier ook meer informatie opvragen. U ontvangt binnen enkele uren onze offerte.