ISO 9001:2015 certificering-traject ISO 9001 certificaat

ISO 9001 certificaat behalen

ISO 9001 certificering invoering stappenplan

 • Samen met u stellen we na de eerste kennismaking de planning voor het ISO 9001 certificeringstraject op: wat doen we wanneer, wat zijn de kosten, hoeveel tijd is er nodig;
 • We stellen het kwaliteitsbeleid vast op basis van uw doelstellingen;
 • Vervolgens starten we het invoeren van het ISO 9001-certificeringstraject met een
  inventarisatie;
 • We bespreken met u en/of uw medewerkers welke werkzaamheden u dagelijks uitvoert;
 • We stellen de door de NEN-EN-ISO 9001 certificering norm gevraagde verbetermogelijkheden vast en benoemen kwaliteitsdoelstellingen;
 • Daarna stellen wij dan de benodigde ISO 9001 proces procedures en het kwaliteitshandboek zo op, dat ze voldoen aan de ISO 9001 certificering kwaliteitsnorm en controleren deze nog eens met u in de praktijk;
 • Daarmee zijn uw procedures gereed en voeren we voor u de voor het kwaliteitszorgsysteem verplichte interne ISO 9001 audit uit;
 • Wanneer u dat wenst kunnen we u ook een praktijktraining geven in het onderhoud van een gecertificeerd systeem en de ISO 9001-normen. Ook leggen we uit hoe u aan de ISO 9001 klanttevredenheid normeisen praktisch kunt voldoen;
 • Vervolgens kijken we samen met u naar de voor het kwaliteitssysteem verplichte
  contextanalyse, registraties en risico inventarisatie en zorgen dat we deze vastleggen en zo nodig corrigerende acties nemen.

ISO 9001:2015 certificering certificatie

Na de ISO certificeringsnorm invoeren volgens bovenstaand ISO 9001 certificeringstappenplan bent u gereed voor de ISO 9001 certificatie door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificeringsinstelling
Uw organisatie voldoet nu aan de eisen van de ISO 9001:2015 certificeringsnorm. Indien gewenst vragen wij voor u de certificatiekosten op en staan we u ook tijdens de 2 fasen van de externe ISO 9001 certificatie-audit bij voor het verkrijgen van het ISO 9001 certificaat.

Tenslotte kunnen we, na dit ISO 9001 certificeringstraject, ook het jaarlijks onderhoud aan het ISO gecertificeerd kwaliteitssysteem voor u uitvoeren waarmee we de kosten voor het onderhoud voor u verlagen door onze kennis van deze gespecialiseerde werkzaamheden.

NEN-ISO-9001:2015 certificering norm voordelen

De invoering van de ISO 9001 certificering volgens de nieuwe ISO 9001:2015 certificeringsnorm is op papier slechts een beperkte uitbreiding van al bestaande regels.
De nieuwe ISO 9001 certificering norm versterkt de zekerheid van de efficiency, kosten-effectiviteit en continuïteit van uw organisatie voor u en voor uw klant. Nog meer dan vroeger, worden nu bestaande risico’s herkend en waar nodig een strategie ontwikkeld en acties gepland.

ISO 9001 certificering kosten en planning certificering

Het ISO 9001 certificeringstraject voor kwaliteitsmanagementsystemen begint met een kostenindicatie, een budget, een offerte en keuze van uw kwaliteitsadviseur.
Vervolgens wordt samen de ISO 9001 certificering adviseur de planning opgesteld.

ISO 9001 certificering processen en efficiency

De NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering, de audits, de kwaliteitsregistraties en richtlijnen voor klanttevredenheid zijn, nu nog meer dan voorheen, een investering gericht op winst en zekerheid.
De efficiency van processen kan verbeterd door financiële en productiviteit-doelstellingen en de faalkosten kunnen omlaag gebracht.
Daarmee wordt de het bedrijfsresultaat verbeterd en de bedrijfscontinuïteit verzekerd.

Prijsindicatie kosten ISO 9001 certificering

Voor een kostenindicatie van de invoeringskosten van een ISO 9001-kwaliteitssysteem certificaat gaat u naar >> prijsindicatie kosten van ISO 9001 certificering.
Voor een tarieven indicatie van de onderhoudskosten van het ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitssysteem vindt u hier meer info >> kosten ISO 9001 certificatie onderhoud.

Offerte kosten ISO 9001 certificering adviestraject

Wilt u direct meer weten over kosten van ISO 9001 certificering, investeringen, contracten voor langere termijn en voordelen en mogelijke winstverbetering met ISO 9001 certificering?
Of wilt u een prijsindicatie van de kosten voor het invoeren van ISO 9001 certificering?
Wij werken met vaste prijzen, geen meer en minder werk.
 

Ga voor een offerte voor de ISO 9001 certificering invoeringskosten naar >>Offerte kosten ISO 9001 certificering invoeren.
Bel voor directe antwoorden op uw vragen of voor het inplannen van een informatief gesprek of inventarisatie met:
Annelies de Jong: 06 83897691 of met Kees Kraaijeveld: 06 30439237.