ISO 9001 certificering - certificeringtraject

ISO 9001 certificering

Certificering is het verlenen van een certificaat om de naleving van een norm of standaard te bevestigen. Certificatie houdt een formele audit in door een erkende onafhankelijke en geaccrediteerde organisatie. Een certificerende instelling wordt beoordeeld op objectiviteit, deskundigheid en integrititeit voordat aan de certificeringsinstelling een accreditatie voor specifieke normen wordt verleend door de Raad voor Accreditatie.
Het certificaat is een legitimatie of schriftelijk bewijs van het voldoen aan een of meer standaarden. Ook personen kunnen een bepaalde kwalificatie behalen.
Een gecertificeerde leverancier mag vaak producten en diensten leveren zonder dat controles plaatsvinden. De leverancier stelt dan zelf vast of de te leveren items voldoen aan de vereiste kwaliteit.

ISO 9001 certificering voordelen

De nieuwe ISO 9001 certificering norm versterkt de zekerheid van de efficiency, kosten-effectiviteit en continuïteit van uw organisatie voor u en voor uw klant. Nog meer dan vroeger, worden nu bestaande risico’s herkend en waar nodig een strategie ontwikkeld en acties gepland.

ISO 9001 certificering certificatie

Na de invoering van de ISO certificeringsnorm volgens het ISO 9001 certificatie stappenplan bent u gereed voor de ISO certificatie door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO certificeringsinstelling

Uw organisatie voldoet nu aan de eisen van de ISO 9001:2015 certificeringsnorm. Indien gewenst vragen wij voor u de ISO certificatiekosten op en staan we u ook tijdens de 2 fasen van de externe ISO certificatie-audit bij voor het verkrijgen van het ISO certificaat.

Tenslotte kunnen we, na dit ISO certificeringstraject, ook het jaarlijks onderhoud aan het ISO gecertificeerd kwaliteitssysteem voor u uitvoeren waarmee we de kosten voor het onderhoud voor u verlagen door onze kennis van deze gespecialiseerde werkzaamheden.

Prijsindicatie kosten ISO 9001 certificering

Voor een kostenindicatie van de invoeringskosten van een ISO 9001-kwaliteitssysteem certificaat gaat u naar >> prijsindicatie kosten van ISO 9001 certificering.
Voor een tarieven indicatie van de onderhoudskosten van het ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitssysteem vindt u hier meer info >> kosten ISO 9001 certificatie onderhoud. Kosten voor ISO certificering voor ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, BRL's.. kunt u hier ook opvragen.

Offerte kosten ISO 9001 certificering adviestraject

Wilt u direct meer weten over kosten van ISO 9001 certificering, investeringen, contracten voor langere termijn en voordelen en mogelijke winstverbetering met ISO 9001 certificering? 

Ga voor een offerte voor de ISO 9001 certificering invoeringskosten naar >>Offerte kosten ISO 9001 certificering invoeren.
Bel voor directe antwoorden op uw vragen over kosten, financiële consequenties of het gehele kostenplaatje voor ISO 9001 certificering, of voor het inplannen van een informatief gesprek of inventarisatie met:
Annelies de Jong: 06 83897691 of met Kees Kraaijeveld: 06 30439237.