ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem

De NEN-EN-ISO-9001:2015 is een norm of standaard die eisen stelkt aan het kwaliteits-managementsysteem van een organisatie en haar diensten en producten.
ISO 9001:2008 is vervangen door de ISO 9001:2015, daarmee is de ISO 9001 de norm voor organisatieverbetering geworden. De ISO 9001:2015 regels eisen van uw organisatie structuur en efficiency.
De ISO 9001 certificeringsnorm bestel je bij de NEN

ISO 9001 certificaat

Een ISO 9001 certificaat waarborgt dat de organisatie de processen en procedures continue beoordeelt en verbetert. Het ISO 9001 kwaliteitssysteem eist ook beoordeling van leveranciers zodat levering van producten of diensten aan klanten verzekerd is van de geëiste kwaliteit. De I.S.O. ( het ISO-instituut in Genève) coördineert periodieke herziening van ISO-normen via technische commissies. De laatste ISO 9001 herziening was in september 2015.
De ISO 9001 certificatienorm voor kwaliteitsmanagement geeft eisen en richtlijnen om management eenvoudiger en meer succesvol te maken.
De ISO 9001 certificatie normen worden uitgegeven door de NEN (Nederlands Normalisatie Instituut) en de NBN (het Belgisch Bureau voor Normalisatie).

De waarde van ISO 9001-certificatie

De waarde van een ISO 9001 certificering norm of keurmerk in de praktijk en het belang van deze ISO 9001 certificering eisen en richtlijnen zijn duidelijk:

Het ISO 9001:2015 certificaat voor kwaliteitsmanagementsystemen:

  • ISO 9001 certificering geeft vertrouwen en zekerheid aan afnemers;
  • ISO 9001 certificering verhoogt het niveau en capaciteiten van de organisatie
  • het ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem zorgt voor meer structuur;
  • het gecertificeerd ISO 9001 managementsysteem leidt tot meer klanttevredenheid;
  • het ISO 9001 certificaat zorgt voor continue kwaliteitsverbetering in de hoedanigheid van meer efficiency en minder fouten; en
  • het ISO 9001 kwaliteitscertificaat laat zien dat uw organisatie efficiënt is en is een verzekering en dat u uw processen beheerst.

Kosten NEN-EN ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem versus opbrengsten

De kosten van de invoering van de eisen van de 9001 kwaliteitsmanagement certificatie norm, de kosten van de certificatie volgens deze NEN EN ISO 9001 standaard en de her-certificering van het ISO 9001:2015 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie zijn dan ook relatief laag.
Deze ISO 9001 kwaliteitssysteem certificering kosten zijn zeker laag vergeleken met de financiële voordelen die het invoeren van de ISO 9001 norm-eisen oplevert: een verbetering van processen, organisatie en klanttevredenheid.

NEN-EN ISO 9001:2015 certificeringstraject

Informatie ISO 9001 norm eisen

Verdere uitleg over ISO 9001 certificeren, het ISO 9001 certificaat, de ISO 9001-certificatie, de normeisen voor uw organisatie, de externe ISO certificatie-audit in 2 fasen, ISO 9001 certificatie-instellingen, hercertificering, accreditatie en het invoeren van de ISO 9001 certificering norm voor kwaliteitssystemen in uw organisatie enz. enz.., krijgt u van ons op de manier zoals u die wenst: via telefoon, een offerte met informatie, of een vrijblijvend bezoek aan uw bedrijf. 

Een greep uit de ISO 9001 certificering kosten en informatie die wij u zo kunnen vertellen:

Alles over de implementatie van het hele ISO 9001 certificeringstraject; van de offerte tot en met de NEN-EN-ISO-9001:2015 kwaliteitsnorm certificatie;
iso-certificatie-audits in fasen en welk ISO certificatie onderzoek in welke fase wordt uitgevoerd;
informatie over de verschillende manieren van ISO certificeren; ISO 9001 certificeerders, door de RvA (Raad van Accreitatie) geaccrediteerde ISO certificerende instellingen, kosten, tarieven en contracten met geaccrediteerde en niet geaccrediteerde ISO-9001 certificerende instellingen;
het voldoen aan de eisen van de ISO certificatie normen, welke certificatie-eisen zijn dat;
ISO 9001 kwaliteitscertificatie-audits en auditoren; wat kunt u verwachten, welke eisen worden beoordeeld, wat zijn de te verwachten uitgaven voor ISO certificatiekosten;
de gemiddelde kosten van het ISO 9001 certificatieonderzoek uitgevoerd in fase 1 en fase 2 door een CI (ISO certificatie-instituut) en de kosten en de waarde van het ISO 9001 kwaliteitscertificaat; en
welk ISO 9001 certificeringsbureau voor kwaliteitssystemen u moet kiezen:
wij adviseren u ook bij de keuze van uw ISO 9001 certificatie-instituut. ISO 9001 certificatie-instellingen zoals DNV, Bureau Veritas, Lloyd's, Dekra en KIWA hebben elk hun sterke en zwakke punten.