ISO 27001 certificatie norm

Wat is ISO 27001 informatiebeveiliging?

ISO 27001 is een standaard voor informatiebeveiliging. Deze norm stelt eisen om de beveiliging, de beschikbaarheid en de integriteit van vertrouwelijke informatie in een organisatie zeker te stellen. De ISO 27001 eist ook toepassing van de ISO 27002 standaard.
De ISO 27001 standaard geeft richtlijnen om Informatiebeveiliging procesmatig in te richten. De ISO 27002 stelt vast welke beveiligingsmaatregelen nodig zijn om de informatieveiligheid te garanderen.
Het ISO 27001 Information Security Management System (ISMS) wordt gecertificeerd waarmee u aantoont dat uw managementsysteem voldoet aan alle normeisen op het gebied van informatiebeveiliging.

ISO 27001 informatieveiligheid invoeren is met ISOMANAGEMENT een eenvoudig en praktisch verhaal.
Wij zetten het managementsysteem voor u op volgens de ISO 27001 norm. Daarnaast nemen we u aan de hand bij de uitwerking in praktische stappen.
Dus geen wollige verhalen over hoe complex het wel niet is maar een snelle, professionele en praktische invoering van ISO 27001 informatiebeveiliging.
Door deze manier van werken zijn ook de kosten lager dan u zou verwachten.

NEN-ISO/IEC 27001 besparing door integratie

De ISO 27001 informatiebeveiligingsnorm is onderdeel van de ISO/IEC 27000-serie en bestaat uit de vroegere BS 7799.  Bij de ISO 27001:2013 certificering norm hebt u ook nog de ISO norm 27002 als aanvulling nodig voor de opbouw van het managementsysteem voor informatieveiligheid.

De Nederlandse norm heet nu formeel de NEN-ISO/IEC 27001. De ISO 27001:2005 is in 2013 vervangen door de NEN-ISO/IEC 27001.
In deze nieuwe versie van de  ISO/IEC 27001 en ISO 27002 is nu een HLS (High Level Structure) opgenomen die overeenkomt met de actuele ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001. Door de integratie van deze systemen is ook besparing mogelijk in tijd en kosten.

Kosten ISO 27001 certificering efficiënt invoeren

De kosten voor invoering van de 27001 certificering volgens de actuele 27001:2013 versie zijn bij ISOMANAGEMENT lager dan u verwacht. De financiële uitgaven en de kosten in tijd  en andere investeringen voor invoering van de ISO 27001 informatieveiligheid norm worden sterk verminderd door onze manier van werken. Dit beïnvloed het totale kostenplaatje.
Wij volgen, om de kosten voor u te beperken, onze eigen checklist/projectvolgorde die we telkens opnieuw actualiseren aan de bestaande zienswijzen van klanten, auditoren en certificatie-instellingen.
De ISO 27001 certificering wordt daardoor een stuk efficiënter, professioneler, praktischer en beter betaalbaar.
Naast de eenmalige investering in de invoeringskosten zijn er nog de certificatiekosten. 

Kosten ISO 27001 voor de certificatie-instelling.
De certificerings-instelling berekent de benodigde tijd en dus de kosten, op basis van de ISO 17021 en ISO 27006 normen. Wij hebben goede contacten met certificerende instellingen zodat we ook deze kosten op een redelijk niveau kunnen houden.
Naast deze financiële uitgaven is door onze praktische uitvoering ook de tijdsbesteding voor uw organisatie nog eens beperkt.

Voor meer inzicht in de ISO 27001 en ISO 27002 certificering eisen kunt u de norm aanschaffen in pdf-format bij de NEN of haar Nederlandse tegenhanger in Belgie (NBN). U ontvangt dan de norm ISO 27001:2013 als download. U kunt natuurlijk ook ons uitnodigen voor een inventarisatie en vrijblijvend gesprek. Wij stellen dan een kostenplaatje op.

Kosten voordelen en uitgaven ISO 27001 certificering

Wilt u inzicht in de mogelijkheden en kosten van ISO 27001 certificering en een certificatie volgens de nieuwste ISO 27001 versie? Bel dan even voor een informatief gesprek. Dan weet u daarna waar u aan begint en wat WIJ voor u kunnen doen. Of ga voor de informatieaanvraag over ISO 27001 informatieveiligheid naar > ISO 27001 info en kosten aanvragen.