ISO 9001 certificering

ISO 9001:2015 certificering invoeren

Kosten ISO 9001 certificering
De NEN-ISO-9001:2015 certificering invoeren, de ISO 9001 certificering norm eisen in uw organisatie implementeren en het ISO 9001 kwaliteitssysteem certificaat behalen, kan praktisch, professioneel en zo nodig ook snel worden gerealiseerd.

Het ISO 9001:2015 certificering project is duidelijk en praktisch van opzet. "ISOMANAGEMENT" zet het gehele ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem volgens de ISO 9001 certificering standaard regels en richtlijnen voor u op. zodat uw organisatie in één keer voldoet aan ál de eisen van de ISO-9001 certificering. Het ISO 9001 certificaat is dan snel behaald.

ISO 9001:2015 certificering invoering
Dus wij doen het werk voor u, zoals het beschrijven van de processen in uw organisatie in procedures en het opzetten van het NEN-EN-ISO-9001:2015 kwaliteitshandboek met het ISO 9001:2015 kwaliteitsbeleid en de managementsysteem procedures voor kwaliteitsborging.
Logisch, wij hebben 40 jaar ervaring in het bouwen, documenteren, ISO-9001-certificering invoeren,
ISO 9001 certificering aanvragen en het begeleiden bij de ISO 9001-certificatie van kwaliteitssystemen door geaccrediteerde ISO 9001 certificering-instellingen.
Dus voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke managementsysteem eisen uw organisatie allemaal moet voldoen voor deze
ISO 9001 certificering normen.
De kosten om de NEN-EN-ISO 9001 certificering norm in de organisatie in te voeren zijn op deze manier lager dan u had ingeschat.
De ISO 9001 certificering resultaten in structuur en winst zullen ook beter zijn dan u had verwacht.
Naast ISO 9001 certificering advies voor kwaliteit van de organisatie, voeren wij op dezelfde manier ook de volgende normen in: 
 • ISO 27001 certificering informatieveiligheid;
 • ISO 14001 certificering milieuzorg;
 • ISO 45001 certificering arbomanagement;
 • diverse BRL's; 
 • VCA checklist etc..
Tijd besteding ISO 9001 certificering invoeren
Een indicatie voor de tijdbesteding van ISO 9001 certificering en ISO 9001 certificatie is als volgt:
 • Voor een organisatie van 20 medewerkers is uw ISO 9001 kwaliteitssysteem volgens de actuele ISO 9001 certificering norm (NEN-EN-ISO-9001: 2015) in ca. 5 dagen gereed.
 • Bij 50 tot 100 medewerkers is het ISO 9001 kwaliteitsmanagement systeem in ca. twee weken gereed voor het ISO 9001:2015 certificering onderzoek. 

Hoe doen we dat?

Wij doen dit: Wij zetten het ISO 9001 kwaliteitssysteem bij u op, op basis van interviews met u en uw medewerkers. Dus wij doen het werk voor u ! 

ISO 9001 certificering start

Wij beschrijven de processen in procedures en stellen het ISO 9001 kwaliteitshandboek op volgens de eisen van de ISO 9001 certificatie-norm met daarin onder andere:

 • Een duidelijk overzicht van de opbouw van uw ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem;
 • het NEN-EN-ISO-9001:2015 kwaliteitsbeleid en het toepassingsgebied;
 • het ISO 9001 managementbeleid m.b.t. kwaliteit betrouwbaarheid en de manier van leiding geven en verbeteren;
 • de planning m.b.t. kansen en risico’s voor kwaliteit, organsatie en belanghebbenden;
 • een overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden volgens de ISO 9001 kwaliteitsnorm;
 • een overzicht van de ISO 9001 procedures (afwijkingen, directiebeoordeling);
 • een overzicht van uw werkprocessen in het kwaliteitssysteem;
 • een overzicht van de ondersteunende processen; en
 • alle verdere, door de ISO 9001 kwaliteitsnorm en voor het ISO certificaat gevraagde, systeem informatie.


Uitvoeren van acties voor ISO 9001 certificering

Daarnaast voeren we samen een aantal acties met u uit, die gevraagd worden voor de ISO 9001 certificering en gecontroleerd zullen worden door de ISO 9001 certificeerder, tijdens de 2 fasen van de ISO 9001 certificatie-audits zoals:

 • context en stakeholder analyse;
 • risico's en kansen;
 • doelstellingen en strategie opstellen;
 • directiebeoordeling, interne audit en leveranciersbeoordeling;
 • klanttevredenheidsanalyse en organisatie, diensten en producten verbetering; en 
 • andere acties die we tijdens de invoering van ISO 9001 certificering tegenkomen.

 
Dat is veel. Duurt dat lang?

Welnee! Onze ervaren adviseurs, die dagelijks bezig zijn met de ISO 9001:2015 certificeringadvies, zorgen er in een vlot tempo (en dus lage kosten) voor, dat alle door de herziene 
NEN EN ISO 9001:2015 certificeringnorm geëiste voorwaarden worden ingevuld.
Dit duurt slechts enkele dagen EN .....
 
..wij zorgen er voor dat dit NEN-ISO-9001:2015 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem bij u past alsof u het zelf had bedacht.

Conclusie:

Voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke norm-eisen u voor het ISO 9001 certificaat allemaal moet voldoen en hoe u dit praktisch moet uitwerken om de ISO 9001 certificering succesvol te maken.

Voor een mondelinge uitleg waar u direct alle antwoorden krijgt of voor een offerte voor de investeringskosten in ISO 9001 certificering en ISO 9001 certificatie gaat u naar >> 

 INFORMATIEF GESPREK EN / OF INFO EN / OF DIRECT EEN OFFERTE VOOR DE ISO 9001 CERTIFICERING INVOERINGSKOSTEN.


Wat kost NEN ISO 9001:2015 certificering?

De ISO 9001 certificering invoeringskosten zijn te verdelen in:

 • invoeringskosten (advieskosten) ISO 9001 certificering;
 • ISO 9001 certificatiekosten; en
 • onderhoudskosten ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem

Voor de advieskosten voor ISO 9001 certificering kunt  u HIER een offerte opvragen.

Kosten ISO 9001:2015 certificering invoering; dat valt mee!

De kosten voor de NEN-EN-ISO-9001:2015 certificering invoering zijn de advieskosten die u investeert om de ISO-9001 certificatie eisen in te voeren.
Deze ISO-9001 certificering advieskosten zijn een minder grote investering dan u had verwacht.

De invoeringskosten voor ISO 9001-certificering voor uw organisatie

De financiële kosten voor ISO 9001 certificering bedragen voor een handelsorganisatie van 1 (ZZP) tot 15 werknemers (MKB) ca. € 1.700,- tot 4.100,- euro.
De kosten / investeringen voor ISO 9001 certificering invoeren voor een organisatie van 50 fte bedragen vanaf ca. € 6.600,- euro. 
Meer bedragen, kosten in tijd en geld, 
prijsindicaties en invoeringskosten ISO 9001 certificering of een offerte vraagt u hier op >> Kosten ISO 9001 certificering invoeren.

Invoeringskosten ISO certificeringen 14001, ISO 45001 of ISO 27001

De invoeringskosten van ISO certificering 27001, de kosten voor ISO certificering 14001 en de kosten voor ISO certificering 45001 zijn minder makkelijk in te schatten.
Voor een kostenberekening voor deze ISO certificeringen is hier meer informatie nodig via een telefonisch gesprek of een kort bezoek aan uw organisatie.

Kosten ISO 9001 certificering in tijd

De totale ISO 9001 certificering-kosten in tijd blijven voor u altijd beperkt.
Voor een organisatie van 20 medewerkers is uw ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement-systeem normaal gesproken in 5 dagen gereed voor de ISO 9001 certificatie-audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers kost het opzetten van een ISO 9001 certificeerbaar management systeem ca. twee weken.

Kosten ISO 9001 certificatie audit

Naast de kosten voor de invoering van de ISO 9001 certificering norm zijn er de kosten voor de beoordeling of u aan de ISO 9001 certificering normeisen voldoet. Deze controle ofwel de ISO 9001 certificering-audit en ISO 9001 hercertificering-audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificering-instelling. De kosten voor de ISO 9001-certificering-audit, die een ISO 9001-geaccrediteerde certificeringsinstelling berekent, zijn afhankelijk van veel factoren. 
Ook de certificaatkosten na de ISO 9001 certificering-audit zijn bij de geaccrediteerde "ISO 9001 certification-agencies" nogal verschillend. De certificering-instellingen moeten wel gekwalificeerd (geaccrediteerd) zijn voor de ISO 9001:2015 managementsysteem certificatie norm, ofwel: certificeringsinstellingen moeten voldoen aan de eisen voor ISO 9001 certificering accreditatie, opgesteld door de RvA (
Raad van Accreditatie). De RvA toetst de certificering-instellingen. Dit is voor u een waarborg en een verzekering voor onafhankelijkheid en deskundigheid van deze instellingen.

Wij hebben goede relaties met meerdere onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificering-instellingen waardoor we een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor de kosten van de ISO 9001 certificering audits en de kosten van het ISO 9001 certificaat.
Voor meer info over de ISO 9001 certificering-audit kosten, gaat u naar >> 
kosten voor de externe certificering-audit voor de ISO 9001-norm

De kosten in tijdsbesteding voor de ISO 9001-certificering-audit door het ISO 9001 certificatie-instituut bedragen circa 2 a 3 dagen.

Offerte invoeringskosten ISO 9001 certificering in uw organisatie

Een offerte voor de financiële invoeringskosten van het NEN-EN-ISO 9001 certificering-traject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op:
>> 
Offerte en kostenberekening advieskosten ISO-9001-certificering.

Wilt u direct weten wat het totale kostenplaatje is, in tijd en geld, om het ISO 9001:2015 certificering (of een andere ISO-norm) in te voeren in uw organisatie? 

Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek of een gratis inventarisatie met:

Annelies de Jong: 06 838 976 91
Kees Kraaijeveld jr 06 150 057 41