Kosten ISO 9001 kwaliteitsmanagement certificering

ISO 9001 certificering invoeren?

Kosten ISO 9001 certificaat behalen
ISO 9001 certificering norm snel eenvoudig en praktisch invoeren in uw organisatie? De kosten van een ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement certificaat met adviesbureau ISOMANAGEMENT betaalbaar voor MKB en ZZP. 
De klant vraagt al langer om een ISO 9001 certificaat of u heeft ISO 9001 certificering nodig voor een aanbesteding of tender? Dan wílt u wel certificeren voor de ISO 9001 norm, maar zijn de kosten van een kwaliteitsmanagementsysteem betaalbaar voor en MKB-bedrijf en/of ZZP? En hoe werkt ISO 9001 certificatie in de praktijk?
En... levert een NEN-EN-ISO 9001 (of ISO 14001 of ISO 27001 standaard) gecertificeerd managementsysteem in de praktijk ook nog wat op?

Eenvoudig betaalbaar en snel de internationaal erkende norm invoeren

Het is heel eenvoudig om de ISO 9001 eisen in te voeren in uw onderneming.
Met hands on advies van adviesbureau "ISOMANAGEMENT" is het ISO 9001 invoeringstraject in een paar stappen geregeld.
De adviseur van ISOMANAGEMENT doet het meeste werk voor u bij het invoeren van de NEN-EN-ISO 9001:2015 norm voor kwaliteitssystemen.
Logisch dat wíj dit doen: wij hebben 40 jaar ervaring in het bouwen, implementeren en documenteren van ISO 9001 managementsystemen in organisaties en bedrijven, het ISO 9001 certificaat aanvragen en het begeleiden bij de ISO 9001 certificering audit.

Met het ISOMANAGEMENT invoeringstraject kan uw bedrijf binnen enkele dagen aan de NEN-EN-ISO-9001:2015 normeisen  voldoen. 
Door deze snelle en korte invoeringstijd van ISO 9001 blijft de betaalbaarheid van het kwaliteitsproject voor MKB én voor ZZP verzekerd.
Een ISO 9001 managementsysteem is bovendien een leidraad om steeds beter uw onderneming te kunnen managen volgens internationaal erkende "Best Practices".

Voordelen ISO 9001 certificering:

 • ISO 9001:2015 certificeren is een pluspunt voor MKB- of ZZP-organisatie of grotere ondernemingen bij het meedoen met aanbestedingen en tenders;
 • Het ISO certificaat is het bewijs van aantoonbare kwaliteit en geloofwaardigheid,
  ISO certificaten leveren een betrouwbare objectief en internationaal erkende garantie dat u aan alle relevante kwaliteitsnormen voldoet. 
 • ISO 9001 certicering is nuttig voor optimalisering van de kwaliteit en verbetering van uw producten en diensten door efficiëntere processen en procedyres.
 • ISO 9001:2015 certificatie is van belang wanneer u structureel wilt voldoen aan de vragen en wensen van de klant en andere opdrachtgevers;
 • door ISO 9001:2015 certificeren krijgt uw organisatie meer structuur in processen wat gunstig is voor de productiviteit in het vervaardigen en ondersteunen van uw produkten en diensten;
 • ISO 9001 certificering zorgt voor efficiënter werken en dus meer winst.
ISO 9001:2015 certificeren (of ISO 9001 hercertificeren) volgens de internationaal erkende ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem standaard zorgt ook voor verbetering van de kwaliteit status niveau en kenmerken van het bedrijf. U kunt eenvoudiger voldoen aan de eisen van klanten opdrachtgevers en andere belanghebbenden. 
Met deze verbeterde eigenschappen zult u ook de klanttevredenheid van uw opdrachtgever verbeteren en loyale klanten zijn de basis voor groei van de organisatie!

ISO 9001 certificering invoeren en voldoen aan de wereldwijd geaccepteerde ISO 9001 normeisen levert veel op en kan praktisch, betaalbaar, professioneel en zo snel als u dat wilt, in uw onderneming worden gerealiseerd!

ISO 9001 kwaliteitssysteem MKB organisaties en ZZP-ers zonder frustraties?

Ons ISO 9001 managementsysteem invoeringsproject voor MKB organisaties en ZZP is duidelijk en praktisch van opzet. "ISOMANAGEMENT" zet het gehele ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem voor u op. Uw organisatie behaalt dan binnen korte tijd het ISO 9001 certificaat. Zowel voor het MKB als voor ZZP-ers is een snelle en praktische invulling van het kwaliteitssysteem mogelijk. 

Wilt u zonder het hele internet af te zoeken veel meer weten over hoe u het ISO 9001 (ISO 27001, iso 45001, ISO 14001) certificaat kunt behalen? Vraag dan even een oriënterend gesprek en/of een offerte aan:

ISO 9001:2015 invoeren hoe werkt dat en hoeveel tijd kost dat?

ISO 9001 kwaliteitsmanagement

ISO 9001:2015 certificering invoeren vraagt om een kwaliteitsmanagementsysteem specifiek voor úw organisatie.
Onze adviseur begeleid en helpt u niet alleen maar stelt dit ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem voor u op. Onze adviseur werkt dit uit op basis van interviews met u en uw medewerkers. Dus onze consultants doet het meeste werk voor u!

Zo stellen we ook samen met u de door ISO 9001:2015 gevraagde contextanalyse op leggen de wensen en verwachtingen van belanghebbenden vast. ISO 9001 vraagt ook de missie, visie en de doelstellingen van de organisatie vast te stellen. Onze adviseurs verzorgen samen met u ook deze punten. Eventueel kunnen we ook een eventuele ISO KAM of QHSE-coördinator hierin begeleiden.

De belangrijkste ISO 9001 werkzaamheden zijn:

1- Beschrijven processen en procedures

Wij beschrijven de processen en procedures volgens de ISO 9001 standaard.
We stellen het ISO 9001:2015 kwaliteitsbeleid op en de door de ISO 9001 kwaliteitsnorm gevraagde procedures voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging.

2. Analyse en directiebeoordeling volgens ISO 9001 norm

We analyseren samen met u het behalen van resultaten van de gestelde doelen.  Hier worden beschikbare gegevens bestudeerd en onderzocht wat de oorzaken zijn van al dan niet behalen van de resultaten en de mogelijkheden om eventuele problemen op te lossen en kansen te benutten.

3. ISO 9001 kwaliteitshandboek met ISO 9001 documentatie

ISO 9001 vraagt een duidelijk overzicht van de opbouw van ISO 9001 kwaliteitsmanagement-systeem documentatie. Onze consultant stelt daarom een ISO 9001 kwaliteitshandboek voor u op met onder andere:
 • een processchema en het toepassingsgebied;
 • documentatie en registraties;
 • het kwaliteitsbeleid m.b.t. kwaliteit, kwaliteitsborging, betrouwbaarheid en de manier van leiding geven en verbeteren;
 • planning vastleggen m.b.t. kansen en risico’s voor kwaliteit, organisatie en belanghebbenden;
 • een overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden volgens de ISO 9001 norm voor kwaliteit;
 • een overzicht van de ISO 9001 procedures (afwijkingen, kwaliteitsregistraties, directiebeoordeling);
 • een overzicht van uw werkprocessen in het kwaliteitsmanagementsysteem;
 • een overzicht van de ondersteunende processen; en
 • alle verdere, door de ISO 9001 en voor de ISO 9001 certificering gevraagde, systeem informatie.

4. Uitvoeren van acties voor ISO 9001 certificatie

Daarnaast voeren we samen met u een aantal acties uit, die gevraagd worden voor de ISO 9001 certificatie. Deze acties zullen door de ISO 9001 certificatie-instellingen tijdens de 2 fasen van de ISO 9001 certificatie audits worden gechecked.

ISO 9001 acties:

 • opstellen van context en stakeholder analyse;
 • vaststellen van een register van risico's en kansen;
 • doelstellingen en strategie opstellen;
 • uitvoeren van directiebeoordeling en leveranciersbeoordeling;
 • klanttevredenheidsanalyse en organisatie, diensten en producten verbetering; en
 • andere acties die we tijdens de invoering van ISO 9001 certificatie tegenkomen.

Interne audit

Tenslotte voeren we ter controle op het managementsysteem een interne audit uit zodat u zeker weet dat u zult slagen voor de certificatie-audit. Deze interne controle is een inspectie of test of u aan alle voorwaarden voor certificering voldoet

Dat is veel. Duurt het ISO 9001 certificaat invoeren lang?

Welnee! Onze ervaren adviseurs, die dagelijks bezig zijn met ISOmanagementsystemen, zorgen er in een vlot tempo (en dus lage kosten) voor dat alle voor het ISO certificaat geëiste voorwaarden worden ingevuld.
Dit duurt slechts enkele dagen EN .....
..wij zorgen er voor dat dit ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem bij u past alsof u het zelf had bedacht.

Conclusie:
Voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke normeisen u voor het ISO 9001 certificaat allemaal moet voldoen en hoe u dit in de praktijk (en praktisch) moet uitwerken om het 
ISO certificaat te behalen.


Voor een mondelinge uitleg waar u direct alle antwoorden krijgt of voor een offerte voor de investeringskosten in ISO 9001 certificering en ISO 9001 certificatie klikt u op de blauwe knop hieronder:

INFORMATIEF GESPREK EN / OF INFO EN / OF DIRECT EEN OFFERTE VOOR DE ISO 9001 CERTIFICERING INVOERINGSKOSTEN.

ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm

ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement norm

De ISO 9001 is de internationaal erkende norm met eisen, voorschriften en regels voor certificering van kwaliteitsmanagementsystemen.
Deze ISO 9001 kwaliteitsmanagement standaard is in 2015 herzien en gepubliceerd. De ISO 9001:2015 eisen helpen uw organisatie uw doelstellingen te behalen, continu te verbeteren en uw klanttevredenheid te verhogen.

ISO 9001 internationaal erkend

De ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement certificering wordt gepubliceerd door de International Standardization Organization (ISO) in Genève. Deze Internationale standaardisatie organisatie beheert de normontwikkeling en normontwerpen van internationale standaarden. ISO werkt op technische gebieden samen met de IEC (Internationale Elektrotechnische Commissie). Zie ISO/IEC 27001.

Elke norm of standaard is in het door die norm bestreken gebied of sector, een maatstaf voor vergelijking in het voldoen aan eisen, wetten en regelgeving. Deze normen zijn geen wetgeving maar kunnen door bepaalde instanties en instellingen wel voorgeschreven worden om deel te kunnen nemen aan tenders en aanbestedingen. 
ISO coördineert het opstellen van internationaal erkende ISO-normen (zie iso.org) en werkt in normtrajecten samen met nationale normalisatie organisaties zoals de NENNBN en de DIN die elk in hun gebied deze normen publiceren.

De ISO 9001 standaard is wereldwijd erkend als managementsysteemnorm voor continue verbetering van de kwaliteit en klanttevredenheid van instellingen, organisaties, bedrijven, ZZP-ers en grote ondernemingen.
ISO 9001 kwaliteitsmanagement is internationaal geaccepteerd in iedere branche en op elk gebied voor beheersing van de kwaliteit van producten en diensten.  Deze standaard geeft regels voor management ter verbetering van het niveau van de prestaties eigenschappen en capaciteiten van leidinggevenden en managers zowel in de profit als de non-profit sectoren.
In Nederland wordt de ISO 9001 norm gepubliceerd door NEN met als volledige titel NEN-EN-ISO 9001:2015.

ISO 9001 kwaliteitsmanagement doelstellingen

De ISO 9001 standaard heeft als doelstelling om met regelgeving enkwaliteitssystemen te zorgen voor hogere klanttevredenheid en meerwaarde van uw onderneming door het continue verbeteren van de kwaliteit van uw producten of diensten.

Voldoen aan de eisen uit de ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm en het behalen van het ISO 9001:2015 certificaat is een maat voor betrouwbaarheid en continuïteit van uw bedrif in de markt.
ISO 9001 kwaliteitsmanagement zorgt dat u steeds beter kunt voldoen aan de wensen eisklanten en belanghebbenden. Deze verbetering zorgt voor efficientere processen en dus ook kostenbesparingen in productie en dienstverlening.

ISO 9001 managementsysteem voor continue verbetering

ISO 9001:2015 is een PDCA (Plan Do Check Act) managementsysteem met High Level Structure. De PDCA en de HLS (High Level Structure) van de ISO 9001 norm zorgen voor meer efficiency in uw onderneming. Interne en externe kwaliteitsmanagement-audits zijn hulpmiddelen van het ISO 9001 kwaliteitssysteem om vooruitgang te analyseren en beoordelen.

ISO 9001:2015 is een PDCA (Plan Do Check Act) managementsysteem

Plan Do Check Act staat voor: Planning van de doelstellingen en het vaststellen van stappen om deze doelen te behalen. Do betekent het doen van de uitvoering van het stappenplan. Check vraagt om controles van de resultaten en onderzoek of de uitkomsten van de check voldoen aan de geplande doelstellingen. Act vraagt reactie op de uitkomsten van de resultaten. Actie bij niet behalen van de doelen vraagt om het aanpassen van de plannen met gewijzigde strategie, meer inspanningen of andere doelstellingen.

ISO 9001 continue verbetering

De wereldwijd geaccepteerde ISO 9001 norm voor kwaliteitsmanagement zorgt voor continue verbetering van bedrijven. Deze vooruitgang ontstaat door de door ISO 9001 gevraagde voortdurende aandacht voor verbetering van de organisatie en constante zorg voor kwaliteit van producten en diensten. 
Deze continue verbetering zorgt voor optimale leverbetrouwbaarheid en hogere klanttevredenheid.

High Level Structure (HLS)

De High Level Structure is een overkoepelende structuur of indeling van de ISO-managementsysteemnormen. Deze opbouw geeft aan de structuur van managementsystemen eenzelfde ordening zodat meer inzicht onstaat en verschillende systemen eenvoudiger zijn te integreren en combineren. Praktisch gezien betekent deze hoofdstructuur dat bijvoorbeeld de inhoudsopgave én een deel van de basis-eisen voor de normen ISO 9001, ISO 27001 en ISO 14001 en ISO 45001 gelijk of gelijkwaardig zijn.

ISO 9001:2008 9001:2015 versies 

ISO 9001 wordt gemiddeld iedere 8 jaar door de ISO herzien. De laatste verise is de herziening van ISO 9001:2008 naar de versie ISO 9001:2015 met als belangrijkste wijziging de High Level Structure.

De ISO 9001:2008 stelde eisen aan de kwaliteit van producten en diensten en slechts ten dele aan de organisatie. De ISO 9001:2008 is in 2015 herzien De ISO 9001:2008 is dus niet meer certificeerbaar. 

De nu actuele ISO 9001:2015 bezit de High Level Structure. Door deze High Level Structure van de ISO 9001:2015 is de integratie van ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsystemen met andere normen zoals bijvoorbeeld de ISO 14001 de ISO 27001 en de ISO 45001 sterk vereenvoudigd.

ISO 9001 herziening voordelen

ISO 9001:2015 standaard voor kwaliteitssystemen is ten opzichte van de vorige ISO 9001-norm, de 9001:2008 versie sterk veranderd en kent veel voordelen:
 • De herziene ISO 9001:2015 standaard heeft minder strakke voorschriften en regels. Procedures en documenten zijn minder belangrijk geworden;ISO 9001 risicobeheersing: Risico's en kansen voor de onderneming worden in kaart gebracht. Voor elk risico en kans wordt bekeken of er maatregelen nodig zijn.
 • De nieuwe versie van de ISO 9001 kwaliteitsmanagement standaard is gericht op vertrouwen van de klant, resultaten en doelstellingen;
 • ISO 9001 audits zorgen voor nu verbetering;
 • De nieuwe NEN-EN-ISO 9001:2015 is nu een echte managementsysteem standaard voor de kwaliteit van de organisatie en met vragen over strategie, doelstellingen en het realiseren van die doelstellingen; en
 • ISO 9001 managementsystemen helpen nu de directie en managers van een gecertificeerde onderneming om zichzelf continu te verbeteren en te voldoen aan de eisen voor klanttevredenheid.

ISO 9001 kwaliteitsbeleid kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging

De huidige ISO 9001 kan worden samengevat in drie stappen:
1.     kwaliteitsbeleid volgens ISO 9001 als richting voor directie, managemers en leidinggevenden;
2.     kwaliteitsmanagement als continue actie voor verbetering; en
3.     kwaliteitsborging om er zorg voor te dragen dat de bereikte kwaliteitsverbetering blijvend is.
Zie >> 
ISO 9001 kwaliteitsbeleid, kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging

ISO certificering - ISO certificaat behalen

ISO 9001 certificaat behalen

ISO 9001 certificering is het behalen van een ISO 9001 certificaat of keurmerk als bewijs van het naleven van de regels van de ISO 9001 norm en werken in overeenstemming met wet- en regelgeving
Wanneer de ISO-certificaat eisen in de organisatie volgens ons stappenplan zijn geïmplementeerd, dan kan door een onafhankelijke, erkende en geaccrediteerde ISO 9001 certificatie-instelling (CI) een ISO-certificeringaudit worden uitgevoerd. Deze accreditatie staat voor (inter)nationale erkenning, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit van de ISO-certificerende partij. 
Tijdens deze externe evaluatie door de onafhankelijke deskundige partij wordt geverifieerd en gecontroleerd of het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie is opgezet conform de ISO 9001 eisen en voldoet aan de voorwaardenvoor het behalen van het ISO certificaat.
Er wordt tijdens deze verificatie door de ISO-certificatie-instelling ook getoetst of de organisatie aan de eisen van wet- en regelgeving voldoet.
Tenslotte is er tijdens de ISO 9001 certificeringaudit een evaluatie van de opvolging van en het voldoen aan de eigen voorschriften en regels voor producten en diensten van de onderneming.

ISOMANAGEMENT kent al deze ISO-certificatie regels en zorgt dat u in één keer aan de eisen voor het ISO 9001 certificaat voldoet.

ISO 9001:2015 geaccrediteerde certificatie-instelling (CI)

Het ISO 9001 certificaat behalen volgens de ISO 9001:2015 norm of een ISO 9001 hercertificering (zie >> ISO 9001 certificering) van uw organisatie of onderneming is een formeel certificeringonderzoek door een betrouwbaar extern onafhankelijke geaccrediteerd ISO 9001:2015 certificatie-instituut. Accreditatie is een goedkeuring van de CI door de Raad voor Accreditatie. Deze beoordeling staat voor deskundigheid objectiviteit integriteit en onafhankelijkheid van een certificatie instelling. Deze deskundigheid objectiviteit integriteit en onafhankelijkheid van een certificatie instelling zijn noodzakelijk om de klant het vertrouwen te geven in de waarde van het certificaat. De keuringen van een geaccrediteerd certificaatie instituut verlopen transparant en volgens een vast schema, zie: Raad voor Accreditatie.
Het ISO 9001:2015 geaccrediteerd certificatie-instituut onderzoekt, beoordeelt en stelt vast of het in de onderneming geïmplementeerde kwaliteitssysteem voldoet aan de keurmerk eisen voor het ISO-certificaat.

ISO 9001 externe certificatie audit  MKB en ZZP organisatie

De ISO certificatie-auditor of het ISO certificatieteam van een extern geaccrediteerde ISO certificatie-instituut voert de audit uit voor de beoordeling van het managementsysteem van de MKB ZZP-organisatie of grotere onderneming. Dit certificeren vindt plaats in twee fasen:

a. ISO 9001 certificeren fase 1 - documentatie en registraties

In de eerste ISO 9001 certificeringfase beoordeelt de certificatie-auditor tijdens zijn onderzoek de documentatie en registraties van de contextanalyse, directiebeoordeling, kwaliteits-doelstellingen en resultaten en de interne audits. De ISO 9001 certificering-auditor chekt verder of alle ISO 9001 certificatienorm gevraagde documenten en registraties beschikbaar zijn en alle eisen in de organisatie zijn geïmplementeerd.

b. ISO 9001 certificeren fase 2 van het certificeringonderzoek - implementatie

Tijdens de tweede certificeringfase beoordeelt de ISO 9001 certificatie-auditor de implementatie. De certificatie-auditor controleert de effectiviteit van het managementsysteem van de organisatie. De certificeerder legt in het auditrapport naar het certificatie-instituut vast of er voldoende informatie is om als bewijs te dienen voor de conformiteit van het te certificeren managementsysteem met de eisen van de certificeringnorm en een certificaat te verlenen aan de te certificeren MKB of ZZP organisatie

Na een positief certificeringsbesluit van de certificeringscommissie (of de certificatiemanager) van het CI (Certificering Instituut) ontvangt de organisatie het ISO-certificaat of keurmerk als bevestiging van het voldoen aan de ISO 9001 certificatie-norm. Deze schriftelijke verklaring geldt als bewijs voor klanten en opdrachtgevers dat u werkt conform de ISO norm eisen. U bent dan formeel "ISO-gecertificeerd".

Tijdsbesteding ISO 9001 certificering invoeren

Een indicatie voor de tijdbesteding van het ISO-traject voor het behalen van het ISO 9001 kwaliteitssysteem-certificaat is als volgt:

a. tijdsbesteding invoeren iso 9001 certificering

 • ISO 9001 certificering invoering voor een organisatie van 20 medewerkers volgens de actuele ISO 9001 certificeringnorm (NEN-EN-ISO-9001: 2015) is in ca. 5 dagen gereed voor de ISO 9001 geaccrediteerde certificatie audit.
 • Bij 50 tot 100 medewerkers is het ISO-9001 kwaliteitsmanagement systeem in ca. drie weken gereed voor het ISO 9001:2015 certificatie-onderzoek.

b. wachttijd ISO 9001 certificatie-audit

De wachttijd voor uw organisatie tussen het opzetten van het ISO 9001 systeem en de certificatie loopt van 0 tot 3 maanden. Deze tijd is mede afhankelijk van de uitkomst van de eerste invenatrisatie van het management-systeem van uw onderneming.

c. Tijdsbesteding certificatie-audits

De ISO 9001 certificatie-audit door een certificatie-instituut onder accreditatie neemt voor het MKB bedrijven en ZZP-ers van 1 tot ca. 3 dagen in beslag.

Wat kost ISO 9001 certificeren?

Het totale (financiële) budget aan directe kosten waar u rekening mee moet houden voor de ISO 9001 certificering en certificatie kosten is te verdelen in drie posten:

 1. invoeringskosten (advieskosten) ISO 9001 certificering. Deze kosten zijn vastgelegd in de offerte. Er zijn geen extra kosten voor meerwerk;
 2. ISO 9001 certificatiekosten en certificaatkosten, de kosten die de certificatie-instelling berekent; en
 3. onderhoudskosten ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem en vernieuwen ISO 9001 certificaat. Deze onderhoudskosten vallen weg tegen de voordelen van ISO certificering.

Voor de advieskosten / invoeringskosten voor ISO 9001 certificering kunt  u HIER een offerte opvragen.

1. Kosten invoering ISO 9001 certificering

De invoeringskosten voor de ISO 9001 certificering invoering zijn de advieskosten die u investeert om de ISO-9001 certificatie eisen in te voeren.
Deze ISO-9001 certificering advieskosten zijn een minder grote investering dan u had verwacht.

De invoeringskosten voor ISO 9001 certificering voor uw organisatie

De financiële invoeringskosten voor ISO 9001 certificering bedragen voor een handelsorganisatie van 1 (ZZP, eenmanszaak, free-lancer) tot 15 werknemers (MKB) ca. € 1700,- tot
€ 4100,- euro.
De kosten / investeringen voor ISO 9001 certificering invoeren voor een organisatie van 50 fte bedraagt vanaf ca. € 6600,- euro. 

Meer bedragen, kosten in tijd en geld, prijsindicaties en invoeringskosten ISO 9001 certificering of een offerte vraagt u hier op >> Kosten ISO 9001 certificering invoeren.

Invoeringskosten ISO-certificeringen 14001, ISO 45001 of ISO/IEC 27001

De kosten van ISO 14001 certificering zijn vergelijkbaar met ISO 9001. De invoeringskosten van ISO/IEC 27001 norm voor informatiebeveiliging voor de veiligheid en integriteit van uw vertrouwelijke informatie en de kosten voor ISO-certificering norm 45001 voor arbomanagement  zijn minder makkelijk in te schatten.

Voor een kostenberekening voor de invoeringskosten van ISO 27001 certificering is hier informatie nodig via een telefonisch gesprek of een kort bezoek aan uw organisatie. De kosten van ISO/IEC 27001 certificering invoeren zijn meestal hoger dan de kosten voor ISO 9001 certificering.

Kosten invoeren ISO-9001-certificering investering in tijd

De totale ISO-9001-certificering-kosten in tijd, de indirekte kosten, blijven voor u altijd beperkt.
Voor een organisatie van 20 medewerkers is uw ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement-systeem normaal gesproken in 5 dagen gereed voor de ISO 9001 certificatie-audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers kost het opzetten van een ISO 9001 certificeerbaar management systeem ca. twee weken.

2. Kosten ISO 9001 geaccrediteerde certificatie audit

Naast de invoeringskosten van de ISO 9001 kwaliteitsnorm zijn er de kosten voor de beoordeling of de organisatie aan de ISO 9001 norm eisen voldoet.
Deze ISO 9001 kwaliteitssysteem controle, ofwel de ISO 9001 certificering-audit van het managementsysteem, wordt uitgevoerd door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstelling. De kosten voor de ISO 9001 certificering audit, die een ISO 9001 geaccrediteerde certificeringinstelling berekent, zijn afhankelijk van veel factoren. 

Accreditatie ISO 9001 certificeringsinstellingen
De ISO 9001 certificeringinstellingen moeten wel gekwalificeerd (geaccrediteerd) zijn voor de ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem certificatie norm.
ISO 9001 geaccrediteerde certificeringinstellingen moeten voldoen aan de eisen opgesteld door de RvA (
Raad van Accreditatie). De RvA toetst de ISO 9001 certificeringinstellingen.
Deze geaccrediteerde beoordeling is voor u een waarborg en een garantie voor onafhankelijkheid en deskundigheid van deze ISO 9001 certificatie instellingen.

Tarieven en contracten met ISO certificatie instellingen
Wij hebben goede relaties met meerdere onafhankelijke geaccrediteerde ISO-certificeringinstellingen waardoor we een goede keuze kunnen maken en een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor de contractkosten die een ISO certificeringinstelling berekent. Contracten voor ISO 9001 certificering met ISO certificeringsinstellingen zijn altijd 3-jaars contracten.

Voor meer info over de ISO-certificeringaudit-kosten, gaat u naar >> prijsindicatie tarieven contracten geaccrediteerde externe ISO certificering audit voor de ISO 9001-norm

Tijdsbesteding ISO 9001 certificatieaudit
De kosten aan tijdsbesteding, de indirekte kosten, voor de ISO-certificeringaudit door het ISO 9001 certificatie-instituut bedragen circa 2 a 3 dagen
.

3. Budget onderhoudskosten ISO gecertificeerd managementsysteem

Het budget voor de onderhoudskosten voor uw ISO-gecertificeerd managementsysteem zijn verwaarloosbaar wanneer u dit vergelijkt met de opbrengsten en meerwaarde van ISO certificering: meer structuur in de organisatie en verbeteringen van de resultaten.
Meer over ISO certificatie onderhoudskosten >> Budget onderhoudskosten ISO gecertificeerde organisatie.

Offerte invoeringskosten ISO 9001 certificering in uw organisatie

Een offerte voor de financiële invoeringskosten van het NEN-EN-ISO-9001 certificering-traject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op:

Offerte en kosten berekening advieskosten ISO-9001-certificering.

Wilt u direct weten wat het totale kostenplaatje is, een inschatting van het budget in tijd en geld, om het ISO 9001:2015 certificering (of een andere ISO-certificering norm) in te voeren in uw organisatie? 

Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over ISO 9001 certificering kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek of een gratis inventarisatie met een van onze adviseurs.